Display Adverteren

Op zoek naar mogelijkheden om online te adverteren met uw bedrijf?

Door online te adverteren wordt uw product of dienst gepromoot met advertenties op het internet. Online adverteren heeft als voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld tv of radio advertenties dat alles meetbaar is en de doelgroep zeer precies valt te targeten.

Zo kan het aantal keren dat een advertentie wordt vertoond (impressies) precies worden bijgehouden en kan een specifieke doelgroep makkelijker worden bepaald aan de hand van demografische gegevens via Facebook Ads of aan de hand van de zoekwoorden waarop mensen zoeken in Google met Google Adwords. Dit zorgt ervoor dat de effictiviteit van online adverteren hoog is.

Het is erg belangrijk om voor de start van een nieuwe online marketing campagne te bepalen wat de doelstelling is.

Het kan een doelstelling zijn om het aantal conversies te verhogen, de merkbekendheid te vergoten of om meer producten online te verkopen. Bij Roadhouse denken we met u mee om de juiste strategie te bepalen.

Er zijn verschillende mogelijkheiden om online te adverteren, zoals:

  • Zoekmachine adverteren met Google Ads of Bing Ads. Uw advertenties worden vertoond bij relevante zoekopdrachten in zoekmachines.
  • Social media adverteren, adverteren op sociale netwerken als Facebook en Linkedin.
  • Affiliate marketing, adverteer direct op relevante websites en affiliate netwerken.
  • Remarketing, mensen die eerder uw website hebben bezocht opnieuw targeten met advertenties.
  • Display adverteren, adverteren met display advertenties (banners) op websites die de doelgroep bezoekt.