Conversie Optimalisatie

Wilt u uw bezoekers beter converteren in meer nieuwe klanten?

Om dit te bereiken is een goede afstemming nodig tussen uw website en uw online marketing campagnes. Het is goed om veel bezoekers op uw website te hebben maar het is veel belangrijker dat deze bezoekers ook daadwerkelijk een product aanschaffen, een contactformulier invullen of bijvoorbeeld een offerte aanvragen. Met uiteraard het uiteindelijke doel om deze bezoekers te converteren in nieuwe klanten.

Zo kan het nodig zijn om de boodschap die wordt uitgedragen in online advertenties beter af te stemmen op de content van de website. Als de boodschap in een advertentie verschilt van wat wordt aangeboden op de website dan zullen bezoekers niet kunnen vinden wat ze zochten en de website weer verlaten. Verder kunt u denken aan de volgende onderdelen waarop Roadhouse Media websites analyseert en optimaliseert om het aantal conversie te verhogen:

  • Website en content kwaliteit
  • Website structuur
  • Oproep tot actie op de website (call to action)
  • Vertrouwen die de website uitstraalt
  • Navigatie mogelijkheden

Het proces om het conversiepercentage te verhogen start bij het vaststellen van de juiste doelstelling en een grondige analyse van de huidige situatie

Onderstaande stappenplan geeft kort weer wat de belangrijkste aandachtgebieden zijn bij conversie optimalisatie:

  1. Website of project doelstellingen bepalen: bijvoorbeeld verhoging van het aantal bezoekers dat een contact formulier invult.
  2. Concurrentie- en marktonderzoek: analyse van de omgeving van de website zoals landingspagina’s van concurrenten.
  3. Analyse huidige website en online marketing kanalen: door middel van Google Analytics kan goed worden blootgelegd welke pagina’s bijvoorbeeld de hoogste uitstappercentages hebben. Vervolgens kan worden nagegaan of er een goede samenhang is tussen de verschillende communicatieuitingen en de website zelf.
  4. Optimalisatie van de website en online marketing kanalen: het herschrijven van advertentieteksten of aanpassing van de website structuur.
  5. Testen van landingspagina’s (A/B split testen): het testen van de oude landingspagina versus nieuwe geoptimaliseerde landingspagina’s.

Roadhouse is niet alleen expert in het aantrekken van zeer relevante bezoekers naar uw website, het echte doel is ervoor te zorgen dat die bezoekers op de website blijven en converteren in klanten.